U bent hier

Kerkepanneduinen

De Kerkepanneduinen bevinden zich ver landinwaarts. Het is een klein natuurgebied van 28,25 hectaren dat onmiddellijk grenst aan de polder.

Eén van de merkwaardigheden van de Kerkepanneduinen is de typische abrupte overgang naar de achterliggende polder. Achter de steile gele zandheuvel strekt zich plots de groene vruchtbare vlakte uit.

In het begin van de jaren zestig was er nog een heuse zandgroeve in bedrijf. Maar nu is het tij eindelijk gekeerd. Het natuurgebied kreeg het statuut van Vlaams natuurreservaat. Hierdoor wordt de laatste intacte overgang van duin naar polder behouden.

De beheermaatregelen houden onder meer in: het aanleggen van poelen, het verbreden van greppels en het afgraven van verhoogde grond. Zo wordt de oppervlakte aan vochtig grasland verhoogd en dit met het oog op het herstellen van een moerasvegetatie en een populatie van libellen, kikkers, salamanders en padden die typerend waren voor deze overgangszone.

Vertel het verder

op Facebook