U bent hier

Doornpanne en Hoge Blekker

pony's
Bezoekerscentrum, Doornpannestraat 2 (ook ingang/parking langs de Panoramalaan of Hoge Blekkerbad (Pylyserlaan) 

 

De Doornpanne en de Hoge Blekker vormen samen met de Schipgatduinen een aaneengesloten duinenmassief van 235 hectaren.

De Hoge Blekker (33 ha.) is de blikvanger van onze kust. Met zijn 33 meter is hij de hoogste duin van de hele kuststrook. Daaraan heeft hij ook zijn naam te danken. Het was een vaste baken voor de zeelui die van ver al zijn witte kruin zagen blinken ('blekken' in het plaatselijke dialect). De Hoge Blekker is een stevige stuifduin die in de loop der tijden al heel wat afstand heeft afgelegd.

Het randgebied van de Doornpanne (157 ha.) bestaat eveneens uit stuifduinen. Het centrale gedeelte is een panne of depressie van struweel (veel duindoorn, vandaar de naamgeving), begroeide binnenduinen en grasland.

Eén van de factoren die het gebied van verkaveling bespaarde, is de aanwezigheid van de IWVA (Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne Ambacht) die in het gebied aan waterwinning doet.

Op 2 afgesloten gebieden van respectievelijk 32 en 16 hectaren grazen Shetlandpony's. Zij houden de begroeiing kort en helpen zo struweelvorming tegen te gaan.
 

Vertel het verder

op Facebook